• เครื่องประดับ

    เครื่องประดับ

    สลักเกลียวถูกกำหนดใน ANSI B1.13M สำหรับความคลาดเคลื่อนเกรด 6 gวัสดุสลักเกลียวเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F568M สำหรับ Class 4.6วัสดุสำหรับสลักเกลียวทนต่อการกัดกร่อนเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F 568M สำหรับ Class 8.83สลักเกลียวการรักษาพื้นผิวต้องเป็นไปตาม AASHTO M232