• C shape post

  โพสต์รูปตัว C

  โพสต์ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 และ EN1317 วัสดุสำหรับส่วนใหญ่คือ Q235B (S235Jr ความแข็งแรงของผลผลิตมากกว่า 235Mpa) และ Q345B (S355Jr ความแข็งแรงของผลผลิตมากกว่า 345Mpa) สำหรับความหนาของรั้วส่วนใหญ่ผ่าน 4.0 มม. ถึง 7.0 มม. หรือตามความต้องการของลูกค้า การเคลือบพื้นผิวเป็นสังกะสีแบบจุ่มร้อนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO M232 และมาตรฐานที่เท่าเทียมกันเช่น AASHTO M111, EN1461 เป็นต้นโพสต์ถูกติดตั้งใน ...
 • H shape post

  โพสต์รูปตัว H

  โพสต์ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 และ EN1317 วัสดุสำหรับส่วนใหญ่คือ Q235B (S235Jr ความแข็งแรงของผลผลิตมากกว่า 235Mpa) และ Q345B (S355Jr ความแข็งแรงของผลผลิตมากกว่า 345Mpa) สำหรับความหนาของรั้วส่วนใหญ่ผ่าน 4.0 มม. ถึง 7.0 มม. หรือตามความต้องการของลูกค้า การเคลือบผิวด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO M232 และมาตรฐานที่เท่าเทียมกันเช่น AASHTO M111, EN1461 เป็นต้นโพสต์ได้รับการติดตั้งภายใน ...
 • U shape post

  โพสต์รูปตัวยู

  โพสต์ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 และ EN1317 วัสดุสำหรับส่วนใหญ่คือ Q235B (S235Jr ความแข็งแรงของผลผลิตมากกว่า 235Mpa) และ Q345B (S355Jr ความแข็งแรงของผลผลิตมากกว่า 345Mpa) สำหรับความหนาของรั้วส่วนใหญ่ผ่าน 4.0 มม. ถึง 7.0 มม. หรือตามความต้องการของลูกค้า การเคลือบพื้นผิวเป็นสังกะสีแบบจุ่มร้อนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO M232 และมาตรฐานที่เท่าเทียมกันเช่น AASHTO M111, EN1461 เป็นต้นโพสต์ถูกติดตั้งใน ...
 • Round shape post

  โพสต์รูปทรงกลม

  โพสต์ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 และ EN1317 วัสดุสำหรับส่วนใหญ่คือ Q235B (S235Jr ความแข็งแรงของผลผลิตมากกว่า 235Mpa) และ Q345B (S355Jr ความแข็งแรงของผลผลิตมากกว่า 345Mpa) สำหรับความหนาของรั้วส่วนใหญ่ผ่าน 4.0 มม. ถึง 7.0 มม. หรือตามความต้องการของลูกค้า การเคลือบผิวด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน AASHTO M232 และมาตรฐานที่เท่าเทียมกันเช่น AASHTO M111, EN1461 เป็นต้นโพสต์ได้รับการติดตั้งภายใน ...